Perfect schaduw- en siergazon voor gebruik in schaduwrijke gebieden.
Meest verkocht! Premium speelgazon ideaal voor veelvuldige betreding.
Voor de aanleg van voetbalvelden en andere grote projecten.

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op onze aanbiedingen en leveringen zijn de Algemene Voorwaar¬den van de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden van toepassingen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisse¬mentsrechtbank te Assen onder nummer: 0079/1991.

Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

De N.V.K.G.-voorwaarden luiden samengevat:

 • aanbiedingen zijn vrijblijvend, opdrachten dienen schriftelijk bevestigd te worden.
 • prijzen zijn exclusief B.T.W. af kwekerij of franco thuis.
 • bij kostenwijziging kan de prijs veranderd worden.
 • levertijden gelden bij benadering.
 • de graszoden zijn geleverd indien zij ter aflevering zijn aangeboden.
 • bij overmacht kan de levering opgeschort worden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden.
 • wij verzorgen transport en verpakking van de graszoden.
 • voor het lossen van een bestelling op meerdere plaatsen kunnen meerkosten berekend worden.
 • wij berekenen statiegeld op de door ons gebruikte pallets.
 • wij zijn niet aansprakelijk voor het uitblijven van hergroei.
 • reclames dienen binnen 24 uur na aflevering te worden ingediend.
 • wij zijn niet gehouden tot meer dan vervanging van de geleverde graszoden, dan wel restitutie van de koopprijs.

Betaling:

 • binnen 30 dagen na factuurdatum,
 • bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geldt de kredietbeperkingskorting,
 • bij te late betaling kunnen 15% incassokosten en 1,5 % rente per maand berekend worden.
 • bij faillissement kan de overeenkomst ontbonden worden.
 • wij zijn gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te vragen.
 • geleverde graszoden blijven ons eigendom tot deze zijn betaald.
 • op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • geschillen dienen voorgelegd te worden aan het Gerecht te Amsterdam.

Kan ik mijn bestelling annuleren/herroepen? 

 • Ja, u kunt u order annuleren. Bij Queens Grass BV kunt u uw order 48 uur voor levering annuleren op info@queensgrass.com.
 • Het herroepingsrecht; het recht van de consument om bij koop op afstand binnen 14 dagen te mogen afzien van de aankoop. Bij wettelijk bepaalde uitzonderingen geldt dit recht niet. Goederen zoals graszoden hebben een beperkte houdbaarheid. Omdat graszoden een bederfelijk product is kan deze niet herroepen of geretourneerd worden. Queens Grass BV kan de graszoden namelijk niet opnieuw verkopen. 

N.B.:

Voor consumenten gelden op grond van de artikelen 6:236 en 6:237 Nieuw B.W. een aantal afwijkingen.

Boerenbond
groenrijk
groenspecialistr
intratuin
lifeandgarden
ranzijn
tuinland
welkoop

Contact informatie

Voorwaarden

Sitemap

copyright @ Queens Grass 2024
Gerealiseerd door SiteOnline